FLYTOOL - de Luchtvaart(-sport) APP, die papiervrije Administraties en Veiligheids Rapportages plus Beheer ervan, in handbereik brengt

Deze applicatie is ontwikkeld door IQS-TOOL – het Institute for Quality & Safety, waarin TOOL naast het begrip gereedschap ook de afkorting is voor:  TOTAL  OVERVIEW  ON  LINE

Luchtvaart(-sport) Regelgeving werkend in handbereik tijdens de sport, werk, thuis of onderweg, ontwikkeld voor...

…. Privé Piloten en Luchtsport Beoefenaars, Luchtvaart Competities en Organisaties zoals; Luchthavens, Vliegclubs, ATM, Vliegscholen, MRO’s etc. Afhankelijk van het abonnement krijgt men binnen FLY TOOL de beschikking over de volgende On-Line modules:

  • Safety Management Systeem (SMS)
  • Piloot & student-Piloot Volg Systeem
  • Logboek, Brevettering en Leden, bewaking-administratie
  • Vliegtuigonderhoud, Continuing Airworthiness Management Exposition
  • Data Analyses
  • Wedstrijden-Competities Administratie & Feedback, Rapportages, Suggesties en Aanbevelingen, Evaluatie (voor ieder luchtsport discipline)

Ieder lid van bewuste organisatie kan vervolgens op het toegekende niveau en de ermee samenhangende gebruikersrechten, binnen het eigen wachtwoord beschermde domein waarin alle data encrypted opgeslagen wordt, inloggen. Hiermee wordt volledig geautomatiseerd invulling gegeven aan eisen rondom het Veiligheids Management Systeem (VMS), Approved Training Organisation (ATO) en het CAME/OPTA.

App screen
App screen 2

De mogelijkheden zijn eindeloos

FLYTOOL bewaakt kritische data zoals; uren standen, cycles, recente ervaring en verloop datums van b.v. mitigerende maatregelen naar aanleidng van meldingen of evaluatie datums van genomen acties. Maar ook kritische data zoals, verloop brevet, medical, periodiek onderhoud luchtvaartuig en componenten. Vluchten en vlieguren worden via het FLYTOOL Logbook geadministreerd en parallel in het CAMO (OPTA) samen met de ingevoerde klachten, per registratie, verwerkt.

Afhandeling van voorvalmeldingen en hun statusverandering kan door de melder gevolgd worden. Doorlooptijd, opleverdatums etc. worden door het systeem bewaakt tot en met de eindevaluatie datum en het behandelen ervan in veiligheidsbijeenkomsten of trainingen.

Pushberichten zullen de gebruiker signaleren bij nadering (instelbaar) van belangrijke persoonlijke verloopdata.

De APP kent een OFF-line functie zodat tijdens of direct na de instructie de vorderingen en eventueel commentaar in de syllabus van de aspirant piloot toegevoegd kunnen worden. Zodra er Wi-Fi bereik is worden alle ingevoerde details met de server uitgewisseld. Ook meldingen van incidenten of ingevoerde storingen van het luchtvaartuig kunnen op de manier reeds off-line in de APP ingevoerd worden. FLYTOOL kan zo 24 uur, iedere dag, gebruikt worden. Dus ook zonder Wi-Fi bereik !

FLYTOOL is modulair, waardoor maatwerk mogelijk is. De organisatie bepaalt zelf welke modules men wilt gebruiken en hoe het systeem ingericht wordt. Bij gebruik van meerdere modules zal de informatie die FLYTOOL genereert en presenteert sterk toenemen. De modules kunnen elkaar dan immers onderling aanvullen en verdiepen.

Beschikbaar op alle platformen

Download nu uw App vanaf uw eigen platform. FlyTool is beschikbaar voor iPhone, iPad, Android, Windows en als Webapp.

All Platforms

Eenvoudig in het gebruik

SMS Module

De FLYTOOL – SMS – module is dè complete On-Line oplossing voor de regelgeving rondom, de ICAO SARP doc 9859 – Safety Management Systeem en de EU 376/2014 meldingsverordening voor het inrichten van een VMS (Veiligheid Management Systeem), zoals deze per november 2015 initieel in werking treedt, o.a. voor het sportvliegen en de recreatieve luchtvaart in het Koninkrijk der Nederlanden.

Naast een geavanceerd en geautomatiseerd On Line meldingen systeem voor gevaren en voorvallen, die zowel anoniem als ook geïdentificeerd ingevoerd kunnen worden, genereert FLYTOOL tevens een Totaal Overzicht dat volledig naar eigen inzicht en behoeften, ingericht kan worden. De beheerder van dit gedeelte in FLYTOOL, meestal de Safety Manager of Quality Manager, kan in dit overzicht bijvoorbeeld opnemen; alle uitstaande meldingen met de toegekende risico factor en hun eigenaar, de meldingsdatum, actie datum en verloopdatum voor de implementatie van de mitigerende maatregel(en) en de eventuele evaluatie datum van deze maatregel(en).

Ook kunnen andere SMS beheerszaken in het overzicht opgenomen worden zoals; veiligheidsbijeenkomsten, datums en aanwezigen, besproken agenda- en actie- punten met hun eigenaar, veiligheidstrainingen door wie en aan wie, etc.

De opslag van alle data, zoals; de meldingen, de eventuele communicatie met melders en eigenaren van verbeteracties gebeurt volledig encrypted en binnen een beveiligde  “club-eigen” cloud-database. Deze database kan op ieder moment, onderweg of thuis en met ieder gewenst medium, eenvoudig via de APP, on line benadert worden.

Alle clubleden kunnen FLYTOOL gebruiken en ieder clublid krijgt een eigen uniek wachtwoord om in te loggen in het beveiligde clubdomein. Tevens kan de “club-beheerder” van FLYTOOL, per clublid een gebruikerniveau instellen.

FLYTOOL – SMS communiceert met de drie (3) andere TOOL modules PFS | LL&L | CAME/O waardoor data uitwisseling mogelijk wordt. Hierdoor kan sneller en doeltreffender actie genomen worden op ingediende meldingen en wordt het monitoren van de invloed van de genomen actie(s) bijvoorbeeld bij trainingen of onderhoudsprogramma’s een stuk eenvoudiger.                                                                              

Met een paar klikken in business

PFS Module

De FLYTOOL (student) Pilot Following System (PFS) module verzorgt de functies rondom het monitoren van de vliegers binnen een club en of ATO. In eerste instantie is deze module bedoeld om de vorderingen van de aspirant vlieger tot het behalen van het brevet inzichtelijk te maken voor; de leerling vlieger, de instructeurs waar deze leerling instructie van ontvangt en de CFI of hoofd trainingen. Uiteraard werkt het ook andersom en kan uit o.a. SMS signalen en PFS analyses opgemaakt worden; of de instructeur over de juiste kwaliteiten beschikt, of bepaalde training details anders ingericht moeten worden, of andere apparatuur of equipement noodzakelijk is, etc.

Instructeurs kunnen on line, via de PFS-module, de training syllabus van de toegewezen leerling inzien en zich zo effectief voorbereiden op de in te vullen instructie. De off-line functie van de APP maakt het mogelijk dat instructeurs de training syllabus tijdens de vlucht kunnen volgen en de vorderingen, tijdens de training, in het dossier van de bewuste leerling kunnen invoeren. Zodra de APP on-line komt wordt de ingevoerde data uitgewisseld met de server en vervolgens in de clubdatabase verwerkt. Indien gewenst kunnen door het hoofd training, de commentaren van eerdere instructeurs inzichtelijk gemaakt worden.

Samen met de FLYTOOL LL&L module (License Logbook en Leden) wordt het mogelijk om de bevoegdheden en ervaringseisen (VFR, IFR, multi engine etc.) van alle clubleden te bewaken. Inclusief de instructeurs, examinatoren en management piloten, ook als deze bij meerdere organisaties actief zijn.

Off-line mogelijkheid en Push berichten

LL&L Module

LL&L (Logbook Licensing en Leden) module van FLYTOOL verzorgt een automatische update/aanvulling van het logboek op het moment dat een clublid, on line, het aantal cycles (landingen, doorstarts en G/A’s) en zijn vertrek en aankomst station met de registratie van het luchtvaartuig, invoert. Aan de hand van deze informatie wordt automatisch het dossier van het clublid in de database bijgewerkt en wordt zo door FLYTOOL de minimale ervaringseisen (de wettelijke en die van de club) bewaakt. Bereikt een van deze data een kritische waarde, naast andere wettelijke eisen zoals Medical, TRTI, SE, ME, IFR, etc., dan worden de ingestelde clubverantwoordelijken en het betrokken clublid automatisch hiervan op de hoogte gesteld via een push-bericht op ieder gewenst medium (mobiel, tablet, computer).

De interactie met de FLYTOOL – SMS en PFS modules maakt het mogelijk om analyses uit te voeren die kunnen leiden tot het herzien van bepaalde trainingseisen, trainingdetails of het bijstellen van bepaalde ervaringseisen. Deze LL&L module verschaft naast bewaking van kritische data, immers ook inzage in zaken zoals het aantal crosswind landingen, nachtvluchten, VFR of IFR ervaring, vluchten naar luchthavens met hun specifieke moeilijkheidsgraad, etc.

De FLYTOOL LL&L module maakt het tevens mogelijk de ledenlijst en hun dossiers binnen een organisatie bij te houden. In deze dossiers kan alles geregistreerd worden wat de club belangrijk vindt, zoals;

– ICE (In Case of Emergency) – gegevens
– Aanstellingen, afspraken gemaakt, vergunningen, privileges
– Persoonlijke zaken, beperkingen
– Persoonlijke club-uitrusting, kaarten, sleutels,
– Ideeën, events, correcties, aanvullende opleiding, extra training
– Afspraken, functioneringsgesprekken, overleg

Jouw Totaal Overzicht On Line, in één hand !

CAMO - Module

Clubs of privé eigenaren van vliegtuigen, kunnen ervoor kiezen om de CAMO-module te gebruiken. Zodra het actuele onderhoudsprogramma van een registratie in FLYTOOL is gedownload, worden de verloopdatums voor de periodieke inspecties bewaakt. In connectie met de FLYTOOL-Logboek en License module, kunnen de uren-interval inspecties door FLYTOOL bewaakt worden en signaleert als de verloopdatum of het totaal aantal uren genaderd wordt. Ook van b.v. ingevoerde garantieperiodes, uit te voeren preventief onderhoud en inspecties. Eventuele schade en reparaties aan de structuur en vervangen componenten kunnen eveneens geadministreerd worden. In alle gevallen genereert FLYTOOL een signaal op het dashboard van de gebruiker en verzendt tevens een push bericht naar de ingestelde verantwoordelijken.

FLYTOOL maakt het voor de gebruiker en of onderhoudsorganisatie mogelijk om het reguliere onderhoud te administreren en te beheren. Log bestanden in het programma borgen de identiteit en de unieke invoer in het onderhoudslogboek. Berichten en bulletins die betrekking hebben op een bepaalde registratie of component, zoals; AD’s, SIB’s, SAIB’s, uitgestelde- en tijdelijk geoorloofde reparaties, etc. worden eveneens, bij selectie van de CAMO module, op het dashboard van de gebruiker gepresenteerd. Zo kan de actuele onderhoudsstatus en de volledige historie van een registratie digitaal opgevraagd worden door en voor iedereen die daartoe geautoriseerd is. De eigenaar of beheerder in een organisatie stelt dit in. Met de actuele status informatie, die on-line beschikbaar is, kan accuraat en pro-actief de vluchtplanning ingevuld worden.

Als de eigenaar dit goedkeurt, kan de volledige onderhoudshistorie van een registratie worden toegevoegd in de FLYTOOL onderhoud database. Analyses van deze data, naast de informatie uit de SMS module, kunnen onderbouwen dat het onderhoudsprogramma bijgesteld moet worden of dat een betrokken onderhoudsorganisatie aangesproken moet worden op uitgevoerde werkzaamheden. Ook kan de analyse leiden tot overleg met de fabrikant van het vliegtuig of componenten ervan omtrent een korter of langer inspectie interval voor een bepaald onderdeel, of leiden tot aanpassingen aan het ontwerp.

iphone Slider
  • App Slide
  • App Slide
  • App Slide
  • App Slide

Over ons

IQS-TOOL bv is een onderdeel van IQS (Insitute for Quality and Safety) en staat garant voor meer dan 30 jaar luchtvaart ervaring, vanaf de werkvloer tot en met het management van vliegtuigonderhoud, training en operatie.

F L Y – Total  Overview  On  Line 

– is één van de producten die ontwikkeld is door deze organisatie. Onze specifieke kennis met betrekking tot het beschrijven van processen en het introduceren, bewaken en beheren van veiligheid- en kwaliteit systemen in samenwerking met onze klanten, heeft geleid tot deze applicatie. Bezoek ons ander product op; www.tool.nu

Basis gedachte hierbij is geweest ; – TOOL – moet een solide stuk gereedschap bieden, het moet flexibel, robuust en toekomstbestendig zijn, maar bovenal voldoen aan KIS, (Keep It Simpel).

Vrijblijvend meer informatie?
Nodig ons uit via: info@flytool.nl

of bel ons op: +31-(0)6 40 41 77 01

IQS-TOOL bv
Algemeen mail adres: IQS@TOOL.NU
kvk nr. 54564425-Utrecht, Nederland.